Pobierz plik PDF z decyzją na rok 2019:

 

 

Pobierz plik PDF z decyzją na rok 2020:

BŁONIE - PASS STREFA PRZEMYSŁOWA Leszek Mirkowicz prowadzi działalność w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 7 lipca 2010 r. Nr OEE/590/13948/W/2/2010/UA na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie BŁONIE - PASS STREFA PRZEMYSŁOWA

Wyciąg z koncesji na obrót energią elektryczną.
Pobierz plik PDF:

Taryfy w zakresie obrotu dla klientów w grupie taryfowej B21:

Pobierz plik PDF - Cennik B21 EE w zakresie Obrotu:

 

 

Pobierz plik PDF - Cennik B21 w zakresie Obrotu:

Informacja sporządzona zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.)
Pobierz plik PDF:

 

 

Wpływ wytworzonej energii elektrycznej na środowisko w 2016 roku.
Pobierz plik PDF:

Struktura Paliw zużytych do WEE w 2017 r. i wpływ na środowisko w wielkości emisji.
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

 

Struktura Paliw zużytych do WEE w 2018 r. i wpływ na środowisko w wielkości emisji.
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

 

Struktura Paliw zużytych do WEE w 2019 r. i wpływ na środowisko w wielkości emisji.
Pobierz plik PDF:
pdf_icon