Zapraszamy do kontaktu!

 • pass-strefa@home.pl
 • +48 (22) 436 90 03
 • +48 (22) 436 90 02

 • BŁONIE-PASS STREFA PRZEMYSŁOWA LESZEK MIRKOWICZ
 • ul. Stefana Batorego 5, Pass
 • 05-870 Błonie
 • NIP: 529-101-66-97
 • Regon: 011551065
 • Wpis do Ewidencji Dział. Gosp. UMiG Błonie Nr.: 5230

Formularz kontaktowy:

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Błonie – Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w Pass, ul. Stefana Batorego 5, 05-870 Błonie.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przesłane w formularzu kontaktowym lub poprzez pocztę elektroniczną. W tym przypadku Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych. Naszym interesem jest udzielenie rzetelnej informacji osobom kontaktującym się z nami.
 3. Zrealizowaną korespondencję będziemy przechowywać przez okres 1 roku.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.